Các sinh viên tích cực hiến máu cứu người

Đây là hoạt động thường niên của cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi mang lại bao nhiêu sự sống cho người khác”. 

Trong những năm qua, nhà trường luôn tích cực công tác hiến máu nhân đạo, luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao; lực lượng xung kích trong phong trào hiến máu nhân đạo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh...

H.Minh-C.Bình