Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012, Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thanh tra CAND (thay thế Nghị định 63/2006/NĐ-CP). Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập do Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an làm Trưởng ban. Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tiến hành khảo sát thực tế, xây dựng Đề cương và dự thảo Nghị định…  

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ sự cần thiết xây dựng Nghị định; về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan Thanh tra và Chánh Thanh tra trong CAND; các điều kiện đảm bảo hoạt động thanh tra, chính sách đối với Thanh tra CAND…

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Thế Báu nhấn mạnh việc xây dựng Nghị định có ý nghĩa quan trọng, là văn bản pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Thanh tra CAND. Trong thời gian tiếp theo, Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định cần tiếp tục tiếp thu, nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo từ các ý kiến tham gia của các đại biểu, các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm hoạt động thực tiễn và trình độ pháp luật, lý luận liên quan, để xây dựng Nghị định phù hợp với đặc điểm, tính chất của tổ chức và hoạt động CAND cũng như hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an các đơn vị, địa phương…

Việt Hưng