Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nêu rõ: Năm 2011, lực lượng Công an đã triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp công tác; thực hiện thắng lợi các yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an. 

Đồng chí Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu gợi ý 3 vấn đề mà hội thảo cùng nhau trao đổi, làm rõ, đó là: đánh giá diễn biến tình hình năm 2011 đối với vấn đề nổi lên, vấn đề mới phát sinh và có thể phát sinh, dự báo sát tình hình năm 2012; những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ các cơ quan cũng như ngay trong nội bộ cơ quan Công an; xác định trọng tâm đột phá về an ninh chủ động; tội phạm gia tăng trên nhiều lĩnh vực; giải quyết triệt để TTXH về tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, đấu tranh trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí nóng để gây án, tội phạm sử dụng công nghệ cao; chú trọng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường toàn diện cho lực lượng Công an cấp huyện.

Song song đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ", xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Phương Nam