Đến dự có Giám đốc dự án Patrol của Liên hợp quốc, các chuyên gia quốc tế, đại diện Tổng cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng và lực lượng Kiểm lâm.

Dự án  Patrol được xây dựng trên cơ sở kế thừa những thành quả và kinh nghiệm trong thành lập và tổ chức hoạt động các Văn phòng liên lạc qua biên giới (VP BLO). Từ mô hình này, dự án Patrol sẽ mở rộng thêm chức năng, giao nhiệm vụ cho các VP BLO đảm nhận thêm chức năng đấu tranh phòng, chống các tội phạm mới về môi trường, buôn bán người, phòng chống di cư bất hợp pháp, buôn bán các loài động, thực vật hoang dã, lâm sản, các rác thải độc hại và các loại hàng hóa khác qua biên giới.

Mục đích của Dự án Patrol là nhằm tăng cường hợp tác qua biên giới thông qua việc nâng cao năng lực cho các cơ quan hành pháp của Chính phủ, cơ quan tố tụng và dân sự để phòng ngừa, điều tra và truy tố các vụ phạm tội qua biên giới. Trước mắt, dự án sẽ triển khai ở 6 nước tiểu vùng sông Mê Kông, sau đó sẽ mở rộng sang các nước Đông Á và Thái Bình Dương.

Văn phòng cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc trên tuyến biên đánh giá cao việc hợp tác giữa 14 VP BLO trên tuyến biên giới Việt - Trung; Việt - Lào và biên giới Việt Nam - Campuchia. Các VP BLO Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc chức năng nhiệm vụ được giao về thi hành pháp luật tại khu vực biên giới phối hợp phòng, chống tội phạm về ma túy; đặc biệt là VP BLO Tây Ninh đã hoàn thành tốt chức năng hoạt động khi đảm trách thêm nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm môi trường, tội phạm mua bán người, phòng chống di cư bất hợp pháp; phòng chống mua bán các loài động vật, thực vật hoang dã, lâm sản, rác thải độc hại và các loại hàng hóa khác qua biên giới

Phương Nam