Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự chủ trì hội nghị; đồng chí Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tham dự hội nghị.

Thực hiện Đề án, từ ngày 1/11/2019 đến 30/5/2020, Công an tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố điều động 04 đợt với tổng số 1.527 cán bộ chiến sĩ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (gồm 525 Trưởng Công an, 436 Phó trưởng Công an và 566 Công an viên).

Đồng chí Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án

Qua đánh giá ban đầu, đến nay lực lượng Công an chính quy được bố trí tại các xã, thị trấn đã nhanh chóng tiếp cận địa bàn, bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhiều địa phương đã dành sự quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt cho lực lượng Công an chính quy tại các xã, thị trấn.

Đến nay, 509 xã, thị trấn (giảm 16 xã, thị trấn thuộc thị xã Nghi Sơn đã thành lập phường từ ngày 1/6/2020) thì có: 28 thị trấn đã bố trí từ 5 đến 9 CBCS Công an chính quy, 16 xã bố trí 5 CBCS Công an chính quy; 465 xã còn lại chưa bố trí đủ mỗi xã 5 CBCS Công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã như quan điểm chỉ đạo tại Kết luận số 891-KL/TU, 1233-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và mục tiêu Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” của UBND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các thành biên Ban chỉ đạo Đề án tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, trong đó yêu cầu Công an các địa phương thực hiện bố trí ở mỗi xã ít nhất 05 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thời gian hoàn thành trong quý III/2020 theo chỉ đạo của Bộ Công an tại Công văn số 2688/BCA-X01 ngày 5/8/2020.

Đình Hợp