Tại Hội nghị, các học viên đã được giới thiệu, truyền đạt các phương pháp, kỹ năng cơ bản trong tiến hành hoạt động của Hội Phụ nữ cơ sở; những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI và tổ chức hoạt động phụ nữ trong Công an nhân dân; các kỹ năng tuyên truyền miệng và thuyết trình trước công chúng...

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH mong muốn thời gian tới Hội Phụ nữ Tổng cục sẽ không ngừng sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động mới, phong phú, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Việt Hưng