Xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản an ninh trật tự như: "Câu lạc bộ phòng chống ma túy", "Tổ tự quản an toàn giao thông", "Tổ hòa giải", thành lập Ban chỉ đạo ở cơ sở trong việc thực hiện NĐ 36/CP của Chính phủ về cấm buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ...

Đến nay, Hội Cựu chiến binh đã xây dựng trên 990 tổ tự quản về an ninh trật tự với 6.369 hội viên tham gia. Tổ chức gần 37.450 buổi tuần tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời những vụ việc từ cơ sở. Từ đó, cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị, điều tra khám phá 8.440 vụ án. Tổ chức hòa giải 6.850 vụ mâu thuẫn ở cơ sở, cảm hóa và giáo dục gần 1.900 người lầm lỗi giúp họ hòa nhập với cộng đồng.

Góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, hạn chế điều kiện, nguyên nhân phát sinh tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Bình Vân

Gia đình chị Khuyến xúc động cảm ơn các chiến sĩ CSGT đã giúp đỡ tìm được con gái 

Bình Vân