Bên trong có nhiều giất tờ tùy thân đều mang tên Nguyễn Thị Tuyến ở thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn và gần 9 triệu đồng ở bên vệ đường.

Đồng chí Thắng đã báo cáo với Lãnh đạo đơn vị nơi đang thực tập và nhờ tìm địa chỉ của người phụ nữ có tên giấy tờ trong ví để trả lại.

Học viên Nguyễn Đức Thắng trả lại ví tiền cho chị Tuyến.

Ngay trong sáng ngày 9/6/2014, chiếc ví, giấy tờ cùng tiền mặt đã được trao trả cho chị Nguyễn Thị Tuyến ở thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn.

Hành động trung thực, nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất của học viên Nguyễn Đức Thắng đáng được biểu dương, khen ngợi

Thái Thanh