Hiện vật là một tảng đá được lấy từ chân cột cờ Lũng Cú, nơi điểm cực Bắc của Tổ quốc, biểu trưng cho sự trường tồn của cao nguyên đá trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước theo tiến trình lịch sử của dân tộc. Tảng đá sẽ được trưng bày trong khuôn viên của Học viện Cảnh sát nhân dân nhằm giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị cho những thế hệ lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Nhân dịp này, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tặng xã Lũng Cú 1 bộ máy tính và 150 khay ăn cho các em học sinh nội trú dân nuôi

Nguyễn Lân