- Chuyên ngành: Điều tra tội phạm xâm phạm ANQG.

- Chỉ tiêu: 20

- Hình thức đào tạo: Tập trung liên tục, tập trung không liên tục.

- Phạm vi tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ: Cả nước.

Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ: Từ 10/3 đến hết ngày 20/4/2013 tại Khoa Đào tạo sau đại học & Bồi dưỡng nâng cao, Học viện An ninh nhân dân Hà Nội.

Thời gian xét tuyển: Từ 1/6 đến 10/6/2013.

Địa điểm xét tuyển: Học viện An ninh nhân dân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Khoa Đào tạo sau đại học & Bồi dưỡng nâng cao, Học viện An ninh nhân dân, Hà Nội. ĐT: 06945547, 06945531 hoặc 06945500