Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện các Cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn lực lượng như: Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, “Công an Vĩnh Phúc thi đua mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết TW4 (Khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cán bộ Công an TP Vĩnh Yên tận tình hướng dẫn người dân kê khai làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân.

Tổ chức học tập, làm theo từng lời dạy của Bác bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo. Đồng thời triển khai thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - Công an Vĩnh Phúc tất cả vì sự bình yên của nhân dân”.

Từ đó vận dụng hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy vào từng lĩnh vực công tác Công an, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

 Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Đối với công việc, phải tận tụy” và “Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”, các đơn vị đã chủ động, sáng tạo, triển khai các công trình chuyên môn như: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH với công trình “Tổ chứng minh nhân dân làm theo lời Bác”; Phòng Hồ sơ với công trình “Phụ nữ Phòng Hồ sơ làm nghiệp vụ giỏi”; Phòng Hậu cần – Kỹ thuật với công trình “Nhà ăn làm theo lời Bác”; Phòng An ninh kinh tế với công trình “Trinh sát an ninh giỏi”...

Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ đẩy mạnh các phong trào thi đua  “Người tốt, việc tốt”, “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Tình nguyện nhận thêm việc, làm thêm giờ”, “Tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở”. Vận động hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sẵn sàng nhận thêm việc, làm thêm giờ, đảm trách các địa bàn khó khăn, phức tạp.

Đặc biệt thấm nhuần lời Bác về tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, thời gian qua Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết liệt đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới các quy trình giải quyết công việc cho nhân dân.

Thời gian cấp phát các loại giấy tờ, thủ tục xuất nhập cảnh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe mô tô, ôtô,… được rút ngắn.

Thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sỹ thường xuyên tiếp xúc giải quyết các công việc cho tổ chức, công dân được nâng lên, tạo nên hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an được nhân dân quý mến, khen ngợi.

Để phong trào thi đua học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy thực sự đạt hiệu quả, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động báo cáo, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân, giúp đỡ và giám sát lực lượng Công an.

Các hòm thư góp ý được đặt tại trụ sở của tất cả các đơn vị, Công an các huyện, thành phố, thị xã, trụ sở làm việc của Công an các xã, phường, thị trấn, bảo vệ các cơ quan doanh nghiệp, trong các khu dân cư.

Công an tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” để tiếp thu ý kiến của quần chúng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc góp ý tham gia đối với lực lượng Công an về đạo đức, lối sống, lễ tiết, tác phong trong tiếp xúc, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân.

 Học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy, mỗi CBCS Công an Vĩnh Phúc đã luôn tu dưỡng, rèn luyện, tích cực phấn đấu học tập và công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng chục lượt tập thể và hàng trăm lượt cá nhân tiêu biểu đã được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Liên tục các năm 2011 đến năm 2014, Công an Vĩnh Phúc đều được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt, năm 2015, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Lan Hương