Trong vụ cháy quán Karaoke 68 Trần Thái Tông đã có 2 chiến sĩ Công an bị thương khi làm nhiệm vụ. Công việc chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thực sự vất vả nguy hiểm, nhưng những người lính vẫn dũng cảm lao vào cuộc chiến đấu với giặc lửa để bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân. 

Những hình ảnh cảm động về người lính cứu hỏa được khắc họa chân thật qua những bức ảnh giản dị của tác giả Hoàng Dung đã làm lay động cộng đồng mạng.

Giúp nhau sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 
Ăn vội bánh mì để làm nhiệm vụ. 
Giúp nhau sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 
Trước giờ vào trận. 
Tranh thủ ăn vội để lấy sức làm nhiệm vụ. 
Ảnh: Hoàng Dung

Ngọc Trâm