Cụ thể, vào giờ cao điểm sáng và chiều, các nữ Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp cùng tổ công tác đứng ra điều tiết giao thông tại một số nút trọng điểm. Hết giờ cao điểm, các nữ Cảnh sát sẽ lại về đơn vị làm công việc văn phòng như bình thường.

Ngoài việc đưa nữ Cảnh sát ra đứng chốt, Trưởng phòng CSGT Hà Nội cũng cho biết thêm, năm 2013, đơn vị đặt ra nhiệm vụ giảm 10% số vụ TNGT, không để xảy ra tai nạn thảm khốc; giảm 20% số vụ ùn tắc; Đảm bảo an toàn cho 100% các hoạt động, sự kiện kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội quan trọng của đất nước. Đặc biệt, tuyệt đối không để cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật. Nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ có thái độ dọa nạt, nói nhiều lỗi vi phạm rồi sau đó chuyển lỗi; xóa nạn “cò” đăng ký biển số xe và không để xảy ra tình trạng cò mồi (là xe ôm) đứng  ở các bốt làm chân rết…

T. Huyền