Đồng chí Dương đã nhanh chóng đến và đỡ bà cụ lên ngồi lên bậc trước nhà, lấy khăn ướt cho cụ lau mặt. Sau 1 hồi hỏi han cũng như sơ cứu cho bà cụ. Cụ nói mình không nhớ được gì nhiều, chỉ nhớ mình ở khu vực Cầu Giấy, đi lạc đến đây, do mệt nên đã bị choáng. Thấy vậy đồng chí Dương đã đi mua sữa cho cụ uống tạm. Đến 8h15 cụ đã tỉnh nhưng vẫn chưa nhớ được gì nhiều.  Ngay sau đó, đồng chí Dương và Đông đã đưa cụ vào Công an quận Đống Đa nghỉ ngơi cũng như nhờ Công an quận xác mình tìm người thân giúp cụ.

Một số hình ảnh CSGT giúp đỡ cụ già lạc đường, bị thương tìm người thân.

Thanh Huyền