Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: “Quan điểm của chúng tôi là tạo mọi điều kiện và bảo vệ tốt tình hình an ninh để du khách đến địa phương yên tâm và thoải mái. Còn với các hoạt động liên quan đến người nước ngoài, ngoài việc bảo vệ tốt cho đoàn, chúng tôi đã hướng dẫn để họ hoạt động đúng theo tôn chỉ, mục đích”.

Lực lượng Công an thường xuyên gần gũi, vận động người dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Có thể nói, năm 2014 tình hình an ninh chính trị và trật tự ATXH trên toàn địa bàn Lâm Đồng tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Với phương châm “An ninh chủ động”, Công an Lâm Đồng đã chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, hướng về cơ sở, tăng cường bám địa bàn, mục tiêu. Lực lượng An ninh tiếp tục thực hiện 3 cùng “cùng ăn, cùng ở và cùng làm” với nhân dân, từ đó đã kịp thời phát hiện và tham mưu cho chính quyền các cấp giải quyết 277 vụ tranh chấp, khiếu kiện, trong đó có 10 vụ tiềm ẩn yếu tố phức tạp về ANTT.

Ngoài việc nắm chắc tình hình, Công an Lâm Đồng còn đặc biệt quan tâm đến công tác nghiệp vụ cơ bản như triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, quản lý tốt địa bàn. Nhiều mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được xây dựng và nhân rộng đã phát huy tác dụng như mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, “Rung chuông báo động”, “Giáo họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội”… Chính bởi làm tốt công tác phòng ngừa, liên tục mở 4 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mà năm 2014 Công an Lâm Đồng đã kéo giảm tội phạm xuống 3,1%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm 31,9% so với năm 2013.

Đức Huy