Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi gặp mặt. 

Cùng dự có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Chính trị CAND; bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban thi đua, khen thưởng Trung ương…

Cách đây 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc để động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của cách mạng. 70 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của lực lượng CAND, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” đã trở thành phong trào thi đua quan trọng, cốt yếu và xuyên suốt của lực lượng từ khi thành lập đến nay. Phong trào đã thu hút, lôi cuốn đông đảo cán bộ, chiến sỹ tham gia và thực sự trở thành động lực thúc đẩy Công an các đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Tại buổi gặp mặt này, có 159 tập thể, cá nhân làm công tác thi đua, khen thưởng có thành tích xuất sắc nhất trong những năm qua đã được Bộ Công an ghi nhận và tặng Bằng khen.

Đại biểu dự Hội nghị

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban thi đua khen thưởng Trung ương, bà Trần Thị Hà khẳng định, thời gian qua, công tác thi đua khen thưởng của Bộ Công an có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và luôn là lực lượng dẫn đầu nhận Cờ thi đua của Chính Phủ. Trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua, lực lượng làm công tác thi đua, khen thưởng luôn quan tâm đến việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay; từ đó có sự biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ tưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương thành tích, kết quả mà lực lượng làm công tác thi đua, khen thưởng trong CAND đã đạt được trong thời gian qua. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trân trọng cảm ơn Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Ban thi đua, khen thưởng Trung ương và các Cơ quan chức năng của Nhà nước đã quan tâm giúp đỡ, thường xuyên cổ vũ phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc của Bộ Công an và mong rằng các đồng chí tiếp tục quan tâm hỗ trợ để phong trào thi đua của lực lượng Công an ngày càng phát triển thiết thực, hiệu quả hơn. 

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, với trách nhiệm của mình, đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong CAND cần tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho các cấp ủy đảng và lãnh đạo Công an các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Đề xuất khen thưởng chính xác, kịp thời, thành tích tới đâu khen thưởng tới đó. Quan tâm khen thưởng những tập thể, cá nhân lập được thành tích, chiến công xuất sắc, những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn, gian khổ. Khắc phục tình trạng khen thưởng tập trung cho lãnh đạo, chỉ huy, khen thưởng theo kiểu chia phần hoặc tình trạng “chạy khen thưởng”. 

Đồng thời, tham mưu đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là những gương cán bộ chiến sỹ hy sinh anh dũng, tận tụy với công việc, lập công xuất sắc, gương quần chúng nhân dân không sợ nguy hiểm, dũng cảm tham gia truy bắt tội phạm… 

Bên cạnh đó, đề nghị đơn vị chuyên trách, giúp việc Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tham mưu Bộ ban hành các Thông tư, văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, đề xuất mở các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng trong toàn lực lượng.

V.Linh-Tr.Xuân