Tiếp đoàn giáo xứ có Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Thành, Phó Giám đốc cùng đơn vị chức năng Công an tỉnh.

Thay mặt Công an tỉnh, Đại tá Lê Xuân Minh đã thông báo tóm tắt kết quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn 6 tháng đầu năm; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Ban hành giáo xứ Hòa Bình trong thời gian qua đã cùng với cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an tỉnh trong công tác đảm bảo ANTT và phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. 

Đồng chí Giám đốc mong muốn, thời gian tới linh mục và Ban hành giáo xứ sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm nâng cao đời sống bà con giáo dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Linh mục Chính xứ Nguyễn Trung Thoại đã chúc mừng Công an tình giành được nhiều chiến công, thành tích trong công tác đảm bảo ANTT, góp phần giúp đỡ bà con giáo dân chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, các công tác từ thiện, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

 

Ngô Thủy