Đại tá Nguyễn Hoàng Thao phát biểu tại Hội nghị

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Trong năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết liệt trong công tác quản lý, điều hành. Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai 19 kế hoạch về phòng chống tội phạm, 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chuyển hóa địa bàn giáp ranh. Qua đó, đã kiềm chế và làm giảm tội phạm về trật tự xã hội; tỷ lệ phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 90%; công tác phòng chống tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. 

Mặt khác, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cũng được tăng cường. 100% Đảng viên, cán bộ, chiến sĩ đều thực hiện nghiêm đợt sinh hoạt chính trị, tự soi, tự sửa, thể hiện tính gương mẫu đi đầu của lực lượng công an trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng

Trong năm 2018, Đảng ủy Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện tốt văn hóa ứng xử, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ CAND làm theo 6 điều Bác Hồ dạy; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; tham mưu và phối hợp các ban ngành chính quyền triển khai các biện pháp ngăn chặn tự diễn biến, tự chuyển hóa; nâng cao chất lượng phòng chống tội phạm và hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, vì sự bình yên của nhân dân…

Đức Mừng