Ngày 25-11, tại TP Hồ Chí Minh, Thanh tra Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo phục vụ tổng kết thanh tra chuyên đề “Thực hiện các quy định về cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự”.

Trung tướng Nguyễn Văn Lưu, Chánh Thanh tra Bộ Công an, cho biết: Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã tập trung chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, các cấp tích cực triển khai nhiều biện pháp cải cách hành chính thiết thực, hiệu quả. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, thực hiện đề án cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng.

Toàn cảnh Hội thảo

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng ở Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị, địa phương có những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong cải cách thủ tục hành chính. 

Năm 2016, Bộ Công an đã đưa công tác Thanh tra chuyên đề “Việc thực hiện quy định về cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự” vào chương trình công tác năm của Bộ Công an. 

Đây là chuyên đề thanh tra có vị trí và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đánh giá đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và sự quản lý điều hành của Thủ trưởng Công an các cấp trong thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính trong CAND giai đoạn 2011 – 2015 và hướng tới đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn II (2016-2020) theo Nghị quyết số 30C/NQ-CP của Chính phủ…

Đức Mừng