Hội nghị đã nghe tham luận của một số Đảng bộ, chi bộ cơ sở như: Đảng ủy Phòng Quản lý học viên, Đảng ủy Phòng Hành chính tổng hợp, Chi bộ Khoa nghiệp vụ II, Chi bộ Khoa nghiệp vụ IV, trong đó các đơn vị cơ sở đều thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cho năm học 2013 - 2014.

Đó là sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, trong đó sẽ đẩy mạnh việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên. Chú trọng công tác phát triển Đảng, đặc biệt coi trọng tiêu chuẩn về rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin vào công tác quản lý, phát triển Học viện ANND thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của lực lượng CAND.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện ANND đã tặng giấy khen cho 9 đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm học vừa qua

Thu Phương