Thiếu tướng Trịnh Xuyên - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Đinh Viết Ba - Nguyên phó ban tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên TW truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW9, khoá XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết số 12 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020; thông báo một số vấn đề về tình hình biển Đông, quan điểm của Đảng, Nhà nước về giải quyết vấn đề tranh chấp biển Đông.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trịnh Xuyên - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công an tỉnh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập Nghị quyết TW9 và Nghị quyết 12 của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí yêu cầu ngay sau hội nghị này, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh cần triển khai, quán triệt đến tất cả cán bộ, Đảng viên, đồng thời đề ra chương trình hành động cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Thái Thanh