Theo đó, trong 2 năm qua, 2 đơn vị đã phối hợp triển khai, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, công nhân viên thuộc BQL dự án và nhà thầu thi công. Nhằm nâng cao ý thức cảnh giác về sự phá hoại của các thế lực thù địch; ngăn chặn không để tài liệu có nội dung xấu phát tán vào BQL dự án và các đơn vị.

BQL dự án đã xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ toàn công trường; kế hoạch đảm bảo ANTT tại Trung tâm Điện lực sông Hậu; quản lý tốt số lao động trong và ngoài nước. Việc kiểm tra chấp hành các quy định về phòng, chống cháy nổ, tổ chức kiện toàn Ban chỉ huy PCCC được thực hiện tốt.

Lực lượng Công an tỉnh, Công an huyện Châu Thành và Thị trấn Mái Dầm phối hợp với BQL dự án thường xuyên tổ chức tuần tra, nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm về ANTT. Trong 2 năm qua, tại Trung tâm Điện lực sông Hậu không xảy ra các vụ liên quan đến mất ANTT, cháy nổ…

V.Đức