Ban liên lạc hưu trí Cảnh vệ được thành lập năm 1996, hiện có gần 400 hội viên, đã luôn thực hiện tốt quy chế đề ra. Hội viên tại nơi cư trú luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật… góp sức mình vào công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Nhiều hội viên còn tham gia công tác chính trị, xã hội ở địa phương; giáo dục người thân trong gia đình tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự, phát triển kinh tế gia đình.

Các cựu sỹ quan Cảnh vệ trước Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các cựu sĩ quan Cảnh vệ bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc Đại tướng và các vị cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cựu sĩ quan Cảnh vệ nguyện sẽ phát huy tốt truyền thống của lực lượng Cảnh vệ, luôn gương mẫu kiên trung, trọn tình đồng đội… Sau đó, đoàn đã có chuyến trở lại chiến trường Điện Biên Phủ, thăm các di tích lịch sử: Sở chỉ huy Mường Phăng, đồi A1, hầm Đờ cát… và thăm đồng chí, đồng bào

Duy Hiển