Trong năm qua, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 6 đã luôn chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác ANTT, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, giữ vững ổn định về ANTT, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của mỗi địa phương.

Các đơn vị liên tục mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, đã điều tra khám phá hơn 4.000 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án nghiêm trọng đạt 95%. Công tác quản lí hành chính nhà nước về TTATXH có chuyển biến tích cực¸hiệu lực quản lí nhà nước về ANTT được nâng lên, tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm dần trên cả 3 tiêu chí; không để xảy ra tai nạn giao thông thảm khốc và các vụ cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn...

Các đơn vị Công an trong cụm thi đua số 6 báo công dâng Bác.

Các đơn vị Công an trong cụm thi đua số 6 đã huy động hàng vạn lượt CBCS xuống cơ sở, nhất là các địa bàn miền núi, biên giới và các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, vừa làm tốt công tác dân vận, vừa chủ động nắm chắc tình hình và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tập trung củng cố, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở.

Trong  năm 2014, toàn Cụm thi đua đã có 1.750 lượt tập thể, 4.124 lượt cá nhân lập thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành khen thưởng.

Các đơn vị Công an trong Cụm thi đua số 6 dâng hưởng tưởng nhớ các anh hung, liệt sĩ.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã bỏ phiếu thống nhất 100% suy tôn  Công an tỉnh Thanh Hóa được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc

Trước đó, Công an các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã báo công dâng Bác kết quả triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ chạy” giai đoạn 2013-2018, đồng thời trao nhà tình nghĩa tặng gia đình đồng chí Bùi Văn Phương, cán bộ Công an huyện Thạch Thành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để đồng chí Phương yên tâm công tác, chăm sóc gia đình tốt hơn

Phương Thủy