Tới dự buổi lễ có Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND cùng lãnh đạo một số Tổng cục, các tướng lĩnh, đại diện một số Cục, Vụ và cán bộ lão thành…

Trải qua 55 năm xây dựng phấn đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ của Cục Tổ chức cán bộ đã nêu cao ý thức trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, luôn làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong từng thời kỳ. Tổ chức bộ máy của lực lượng CAND đã từng bước được kiện toàn theo hướng tập trung thống nhất, chuyên sâu, phân cấp ngày càng rõ ràng, rành mạch, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước… Với những thành tích đó, Cục Tổ chức cán bộ đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Cục Tổ chức cán bộ.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thượng tướng, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã biểu dương những đóng góp tích cực và có hiệu quả của Cục Tổ chức cán bộ. Bộ trưởng khẳng định, trong tình hình mới, nhiệm vụ bảo vệ ANGQ, giữ gìn TTATXH đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi công tác tổ chức cán bộ phải tiếp tục được tăng cường và đổi mới toàn diện theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị, lực lượng Tổ chức cán bộ CAND cần thường xuyên làm tốt công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường bảo vệ Đảng, bảo vệ chặt chẽ an ninh chính trị nội bộ; đồng thời tăng cường quản lý, nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ về chính trị, tư tưởng, về tác phong, lối sống, kịp thời phát hiện và đấu tranh phê phán với những biểu hiện nhận thức mơ hồ, mất cảnh giác, kiên quyết ngăn chặn không để kẻ địch thâm nhập phá hoại nội bộ, mua chuộc, lôi kéo cán bộ.

Bộ trưởng còn đề nghị, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ phải gương mẫu, đi đầu trong tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chặt chẽ với bản thân, nêu cao tinh thần chí công vô tư, công tâm, khách quan, đức tính trung thực, luôn đặt lợi ích của Đảng, của ngành lên trên hết. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ nghiệp vụ đầu ngành, chuyên gia giỏi trên từng lĩnh vực công tác, nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy, đảm bảo tất cả cán bộ chiến sỹ được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành và có kiến thức về khoa học, kỹ thuật ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn chức danh…

Thu Phương