Ngay từ đầu năm, thực hiện khẩu hiệu hành động của Bộ Công an “kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả”, Cục Tham mưu đã hoàn thành tốt chức năng là cơ quan tham mưu, giúp lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo Bộ chỉ đạo toàn diện các mặt công tác HC-KT trong lực lượng CAND, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao, phục vụ có hiệu quả công tác, chiến đấu của toàn lực lượng.

Nét nổi bật là tham mưu đề xuất giúp lãnh đạo Tổng cục xác định phương hướng, nhiệm vụ, các vấn đề công tác lớn cần tập trung chỉ đạo về HC-KT, phục vụ nhiệm vụ công tác, chiến đấu của CAND, từ đó đề xuất đưa vào chương trình công tác của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an như: Chiến lược phát triển HC-KT CAND giai đoạn 2012 - 2020; Chiến lược công nghiệp an ninh; đề án phát triển nguồn lực HC-KT CAND trong tình hình mới; đề án tăng cường nguồn lực cho các lực lượng Công an đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới… Tham mưu giúp lãnh đạo Tổng cục ký, ban hành các kế hoạch đảm bảo HC-KT phục vụ ANTT; tham mưu, đề xuất việc tổ chức đón 9 đoàn của cơ quan An ninh, Cảnh sát, HC-KT các nước: Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Mông Cổ sang thăm, làm việc với Tổng cục, trao đổi kinh nghiệm, học tập, bồi dưỡng về công tác HC-KT; khám, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ.

Thiếu tướng Tô Quốc Ân, Cục trưởng Cục Tham mưu cùng các đại biểu Cục Tham mưu về nguồn tại Nha Công an Trung ương - Tuyên Quang.

Tham mưu cho Đảng ủy Tổng cục tổ chức kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI. Làm tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng lực lượng và công tác chính trị, quần chúng. Tập hợp, đề xuất các cấp khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác như: Tặng Huân chương, Huy chương, Bằng khen, Giấy khen cho 251 lượt tập thể, 338 lượt cá nhân; tặng Huy chương Vì An ninh Tổ quốc các hạng cho 266 cá nhân; tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng cho 188 cá nhân...

Hiếu Quỳnh – Trần Xuân