Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ tổ chức thực hiện các sản phẩm truyền thông để đăng tải trên các loại hình truyền thông của Cổng thông tin điện tử Chính phủ và các Cổng thông tin điện tử cơ quan hành chính nhà nước, nhằm thông tin, tuyên truyền chính thống kịp thời đến cộng đồng và xã hội về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC; trao đổi và cung cấp thông tin  dư luận xã hội đang quan tâm để phục vụ hoạt động nghiệp vụ theo quy định của pháp luật; phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về nghiệp vụ thông tin truyền thông công tác PCCC&CHCN cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Cổng thông tin điện tử Chính phủ và của lực lượng Cảnh sát PCCC.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên và Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành chứng kiến lễ ký kết.

Nhân dịp này, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã khai trương trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://Canhsatpccc.hanoi.gov.vn. Trên trang điện tử này, các thông tin về hướng dẫn thủ tục hành chính, hỏi đáp về PCCC, đường dây nóng báo cháy... cũng được cập nhật để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận. Đây cũng sẽ là bước cải cách thủ tục hành chính quan trọng của Cảnh sát PCCC Hà Nội.

V.Hân – N.Hưng