Nội dung ký giao ước thi đua tập trung vào nhiệm vụ, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Yên Lập, đặc biệt là tại Trại giam Tân Lập của Bộ Công an đóng trên địa bàn.

Cục CSĐT tội phạm về ma túy sẽ hỗ trợ, giúp đỡ Công an huyện Yên Lập, Trại giam Tân Lập về công tác nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn tệ nạn ma túy nhất là tình trạng thẩm lậu ma túy từ ngoài vào bên trong trại giam; đồng thời hỗ trợ kinh phí để đầu tư nâng cấp hệ thống loa truyền thanh, tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại địa bàn các xã Mỹ Lung, Lỹ Lương, huyện Yên Lập và xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân cũng như các phạm nhân trong Trại giam Tân Lập trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy

Quang Hưng