Tham mưu, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tiến hành các biện pháp vận động quần chúng; tuyên truyền giáo dục nâng cao cảnh giác cho cán bộ, công nhân viên, củng cố phát triển phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan từ Trung ương tới địa phương. Tích cực, chủ động tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành đấu tranh không khoan nhượng với các âm mưu gây rối, “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, số cơ hội chính trị…, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tham mưu cho lãnh đạo Bộ, Tổng cục An ninh II và cùng các đơn vị chức năng bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ họp Quốc hội khóa XIII.

Trong công tác bảo vệ an ninh nội bộ, Cục An ninh chính trị nội bộ đã góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, giáo dục đào tạo, khoa học xã hội nhân văn, y tế, lao động thương binh và xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ an toàn cho hơn 80 cơ quan, ban, ngành Trung ương khối văn hóa tư tưởng, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra đột xuất bất ngờ ở các cơ quan quan trọng này...

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng An ninh chính trị nội bộ thăm mẹ Việt Nam Anh hùng.

Chặng đường 55 năm qua, lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã lập nhiều thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đánh giá cao, ghi nhận và trao tặng những phần thưởng cao quý: Ngay từ những năm đầu mới được thành lập đã được Bác Hồ tặng Bằng khen; Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì, ba; nhiều Bằng khen của Chính phủ…

Đúng vào dịp kỷ niệm truyền thống của lực lượng, Cục An ninh chính trị nội bộ vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND, phần thưởng cao quý cho những nỗ lực, quyết tâm và kết quả công tác của mỗi cán bộ, chiến sĩ qua từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Những chiến công của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ, những lo lắng đời thường, cả những mất mát riêng tư và trách nhiệm cao cả, tất cả đã tạo nên bản chất anh hùng của những chiến sĩ An ninh chính trị nội bộ. Càng vinh dự, càng tự hào, cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh chính trị nội bộ trong năm 2014 sẽ tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chủ động vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục An ninh II và nhân dân giao phó

V.H. - X.M.