Dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Ba, Trung tướng Đỗ Đình Nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; đại diện các Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát Công an các tỉnh, thành phố; các Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy phía Bắc…

Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Năm 2014, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát đã góp phần nâng cao hiệu quả tra cứu, cung cấp thông tin, phục vụ kịp thời, hiệu quả yêu cầu đấu tranh, phòng, chống tội phạm và yêu cầu của cơ quan, tổ chức, công dân, góp phần quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Công tác đăng ký, lập các loại hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát tăng 27, 6%, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản tăng 61%; hồ sơ điều tra, xử lý tội phạm tăng 5,1%; đăng ký lưu trữ tăng 29,3%. Công an các đơn vị, địa phương đã cơ bản chấp hành chấp hành nghiêm túc chế độ công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ Cảnh sát. Tra cứu phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ, bảo vệ chính trị nội bộ và yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, công dân tăng 20,5%...Tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, Phòng Tham mưu được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; 3 đơn vị đạt danh hiệu Quyết thắng, 18 đồng chí lãnh đạo, cán bộ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở…

Trung tướng Nguyễn Văn Ba, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị,  Trung tướng Nguyễn Văn Ba, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát biểu dương những cố gắng, thành tích của lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát nói chung, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát nói chung đã góp phần cùng lực lượng Tổng cục Cảnh sát và lực lượng Công an nhân dân đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Chỉ đạo nhiệm vụ lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Văn Ba nhấn mạnh cần tiếp tục tham mưu chỉ đạo lực lượng Cảnh sát nhân dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 và Thông tư số 32 của Bộ Công an quy định chế độ công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ Cảnh sát gắn với tình hình tổ chức và yêu cầu công tác nghiệp vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu thập, tra cứu vân tay hiện trường các vụ án trên hệ thống nhận dạng vân tay tự động; tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng Trung tâm thông tin tội phạm ” gắn với những nội dung đẩy mạnh tin học hóa công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ Cảnh sát. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chế độ công tác hồ sơ thống kê nghiệp vụ Cảnh sát và kiện toàn tổ chức, bộ máy, tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ huy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ,Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc .

Anh Hiếu