Theo Điều 14 của Thông tư thì Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Trưởng phòng CSGT, Trưởng Công an cấp huyện có trách nhiệm thông báo công khai các kế hoạch tuần tra, kiểm soát theo quy định của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. 

Cụ thể: Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ; Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông; Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách.

Ngoài việc niêm yết công khai tại trụ sở tiếp công dân của đơn vị thì Thông tư cũng quy định việc đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT hoặc Cổng thông tin điện tử của Công an cấp tỉnh, Phòng CSGT; Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc áp dụng các hình thức công khai khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung thông báo công khai bao gồm: Đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; Tuyến đường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý; Thời gian thực hiện kế hoạch.

Việc công khai hoạt động của CSGT được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông của người dân, bảo đảm sự công khai, sự minh bạch trong quá trình tuần tra kiểm soát của lực lượng CSGT khi thi hành nhiệm vụ và phát huy việc giám sát của người dân trong hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Hiệp Bình