Dự buổi lễ, về phía Bộ Công an có các đồng chí: Thượng tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Ủy viên Đảng ủy Công an TW, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Viện; đại diện lãnh đạo các trường, học viện CAND…

Về phía khách mời có các đồng chí: GS, Viện sỹ, Nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; GS.TS Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam; TS Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục di sản Văn hóa; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan, các Viện lịch sử, Bảo tàng Trung ương và địa phương…

Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Phan Huy Lê trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp sử học Việt Nam” cho Bộ trưởng Trần Đại Quang.
Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Phan Huy Lê trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp sử học Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an.

Trong buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Văn Thuyết, Viện trưởng Viện Lịch sử Công an nêu rõ: Trong chặng đường 45 năm xây dựng, trưởng thành, công tác nghiên cứu khoa học lịch sử Công an đã luôn được Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của công tác tư tưởng, giáo dục truyền thống và xây dựng, phát triển lý luận CAND. Trải qua các thời kỳ, với tên gọi khác nhau, Viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan nghiên cứu khoa học lịch sử đầu ngành của lực lượng CAND và đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các cấp tặng nhiều phần thưởng cao quý…

Nhân dịp này, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp sử học Việt Nam” cho 36 đồng chí là lãnh đạo Công an các cấp; công bố Quyết định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng cho Bảo tàng Công an nhân dân…

Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Phan Huy Lê trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp sử học Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục và Viện Lịch sử Công an.
TS Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục di sản Văn hóa trao Quyết định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng cho Bảo tàng Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Quang Bền; Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Phan Huy Lê đã cùng biểu dương những thành tích của Viện Lịch sử Công an, chúc mừng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ làm công tác nghiên cứu khoa học lịch sử và bảo tàng CAND; chúc mừng Bảo tàng CAND được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền chỉ đạo, thời gian tới Viện Lịch sử Công an cần thực hiện những nội dung: Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 14/CT-BCA của Bộ Công an về nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND, giai đoạn 2011-2015. Nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử. Tổng cục XDLL CAND và các địa phương có di tích phải chăm lo, tôn tạo, quản lý và phát huy tác dụng hệ thống bảo tàng, di tích lịch sử CAND. Cần mở rộng quan hệ phối hợp với các cơ quan nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học lịch sử, các cơ quan quản lý văn hóa của TW, địa phương nhằm trao đổi, nâng cao năng lực công tác và chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học lịch sử và hoạt động bảo tàng truyền thống trong lực lượng CAND…

Hiếu - Dũng