Xuất phát từ tình hình tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, tính chất và thủ đoạn của bọn tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có tổ chức chặt chẽ, xuyên quốc gia. Các đối tượng phạm tội chủ yếu dụ dỗ, lừa gạt các nạn nhân để bán ra nước ngoài ép làm gái bán dâm, ép lấy chồng trái pháp luật, lao động trong điều kiện cực nhọc… Và các nạn nhân thường bị bọn chúng thu giữ giấy tờ, quản chế chặt chẽ không cho liên hệ với bên ngoài, mặt khác ngay gia đình và chính bản thân nạn nhân cũng chưa biết đến những địa chỉ, các cơ quan chuyên trách để liên hệ, trình báo, tố giác hành vi của bọn tội phạm, cũng như đề nghị được hỗ trợ giải cứu cho các nạn nhân.

Nhằm tạo điều kiện cho các nạn nhân, thân nhân gia đình người bị hại, những người biết việc biết để tố cáo hành vi hoạt động của bọn tội phạm, đề nghị hỗ trợ giải cứu các nạn nhân, nhất là những nạn nhân bị lừa bán ra nước ngoài, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an thông báo số điện thoại và địa chỉ email để các tổ chức và mọi người dân biết: số điện thoại của trực ban Cục CSHS: 069.44103; của Phòng Phòng, chống mua bán người - Cục Cảnh sát hình sự: 069.44037 và địa chỉ email:chongbuonnguoi@gmail.com