Để thực hiện chương trình “Chung tay vì biển đảo quê hương’ đạt hiệu quả thiết thực, ĐTN và Hội Phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức, tin tưởng tuyêt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm đối với vấn đề biển đảo hiện nay; từ đó, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn; quyên góp ủng hộ các lực lượng chức năng và ngư dân.

Ngay tại Lễ phát động Đoàn viên, Hội viên trong lực lượng Công an tỉnh đã quyên góp được gần 35 triệu đồng. Số tiền này được chuyển cho Tỉnh đoàn Ninh Bình và Hội Phụ nữ tỉnh để gửi đến lực lượng Cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư và các ngư dân đang ngày đêm ra khơi bám biển, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Nguyễn Bình – Ngọc Linh