Cổng thông tin điện tử Công an Hà Nam trên mạng Internet có 2 địa chỉ tên miền: http://congan.hanam.gov.vn và http://hanam.gov.vn/vi-vn/congan. Đây là nơi cập nhật, đăng tải toàn diện các thông tin thời sự chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội... trong tỉnh, trong nước và thế giới.

Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự. Phản ánh đậm nét hoạt động, thành tích, gương người tốt, việc tốt của các lực lượng Công an trong tỉnh trong công tác xây dựng lực lượng, đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại đây cũng cập nhật các thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự như: các thủ tục cấp phát chứng minh nhân dân, hộ chiếu, quản lý nhân, hộ khẩu, quản lý, đăng ký phương tiện giao thông, phòng cháy chữa cháy, thông tin về công tác truy nã, truy tìm, tiếp nhận các tin báo, tố giác tội phạm của nhân dân…

Văn Đoàn