Đồng chí H’Đuên Kpă công tác tại Phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Đắk Lắk, gia đình gặp khó khăn về kinh tế. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 5 đã đóng góp mỗi người một ngày lương để cùng gia đình đồng chí H’ Đuên Kpă xây dựng ngôi nhà này.

Sau hơn 2 tháng thi công, căn nhà với diện tích hơn 60m2, tổng kinh phí xây dựng là 160 triệu đồng, trong đó Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 90 triệu đồng, đã xây dựng xong, bàn giao để gia đình đồng chí H’ Đuên Kpă sử dụng.

Việc hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tặng gia đình đồng chí H’ Đuên Kpă nhằm giúp đỡ, động viên đồng chí và gia đình vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Duy Hòa