Sáng 21/12, Công an tỉnh Yên Bái triển khai kế hoạch công tác năm 2013. Năm 2012, Công an tỉnh Yên Bái đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Với những kết quả đã đạt được, trong năm 2012 đã có 233 tập thể, 393 cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng; Công an tỉnh Yên Bái năm thứ 7 vinh dự được Bộ Công an tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc.

Trong năm 2013, Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục chủ động nắm tình hình, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn; đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh

Xuân Mai