Đại tá Nguyễn Tri Phương phát biểu tại Hội nghị
Đại tá Nguyễn Tri Phương, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Năm 2018, Công an tỉnh đã triển khai 4 cuộc thanh tra hành chính đối với 12 đối tượng thanh tra; 3 cuộc thanh tra chuyên ngành, 1 cuộc kiểm tra đột xuất. Công tác Thanh tra được chỉ đạo triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, yêu cầu, kết luận, kiến nghị sau thanh tra có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả của các kết luận. Công tác tiếp công dân được 1.106 lượt (giảm 3,07% so với năm 2017); tiếp nhận, xử lý 572 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (tăng 29,55% so với năm 2017); 159 đơn tố giác tội phạm, 104 đơn kiến nghị, phản ánh, có 48 đơn trùng nội dung, đơn nạc danh, đơn không rõ nội dung và địa chỉ người tố cáo.
Toàn cảnh Hội nghị

Thời gian tới, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục tập trung thực hiện các vấn đề như, chủ động nắm tình hình, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Bộ Công an, để thực hiện tốt công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của đơn vị…

T. Nhung