Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện, Thành phố được thành lập với nhiệm vụ thực hiện công tác PCCC và CNCH ở phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện, Thành phố; tổ chức thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin về cháy, nổ và CNCH; thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống cháy nổ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về PCCC…

Hoạt động trên có ý nghĩa quan trọng, kịp thời đáp ứng yêu cầu về công tác PCCC và CNCH; tăng cường khả năng ứng phó, xử lý kịp thời và hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra; góp phần tích cực trong công tác đảm bảo ANTT.

Các đại biểu tại buổi lễ.
T. Nhung