Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh đã phát động đến cán bộ, chiến sỹ tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bảo miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn. Đồng thời, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia ủng hộ bằng các hình thức phù hợp, thiết thực.  

Qua buổi phát động, Công an tỉnh Tây Ninh đã quyên góp được hơn 380 triệu đồng. Số tiền trên này sẽ được Ban Giám đốc Công an tỉnh chuyển sớm đến đồng bào miền Trung.

T.N