Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, để đảm bảo ANTT trước, trong thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch chủ động nắm tình hình, kip thời phát hiện, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công an tỉnh còn chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các loại tội phạm nghiêm trọng, các tình huống đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến ANTT; đảm bảo mọi hoạt động bình thường của người dân. Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Kiểm tra, sửa chữa, trang bị các thiết bị, phương tiện công cụ phụ vụ công tác chiến đấu, đảm bảo luôn trong tư thế sẵn sàng phục vụ chiến đấu. 

Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng khác trên tuyến biên giới tổ chức tốt công tác chống xâm nhập, không để các đối tượng từ bên ngoài đưa người, phương tiện, vũ khí, tài liệu xấu vào trong nước để phá hoại và phòng ngừa, chống cướp có vũ khí trên tuyến biên giới. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo TTATGT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.


T.Nhung – M.Nhật