Dự hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chủ trì hội nghị. 

Trong 6 tháng đầu năm, Công an Sơn La đã bám sát chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Đảng ủy, Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp, bảo đảm tiến độ, chất lượng các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra gắn với khẩu hiệu hành động năm 2020 “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. 

Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm

Đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị trên địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an an toàn 16 sự kiện chính trị, 12 đoàn cấp cao, 3 đoàn nước ngoài; tập trung triển khai công tác bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội đảng các cấp diễn ra thành công, an toàn. Phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động tác động vào địa bàn...

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND chuyển trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân

Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, là lực lượng nòng cốt trong phòng chống dịch. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì ANTQ” với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, trở thành động lực thúc đẩy CBCS nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác chuyên môn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, dũng cảm, mưu trí trong công tác, tận tụy vì nhân dân phục vụ.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chuyển trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Công an huyện Mộc Châu; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 1 cá nhân; đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chuyển trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân” cho 6 cá nhân.

Trung Hiếu - Trọng Đạt