Theo đó, có 39 xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn 9 huyện, thành phố của tỉnh được cấp xe mô tô (năm 2014) để dùng cho thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Các xã còn lại sẽ từng bước được trang bị vào các năm tiếp theo.

Việc cấp xe mô tô cho lực lượng Công an xã thể hiện sự quan tâm của tỉnh Kon Tum trong việc đảm bảo điều kiện vật chất, phương tiện làm việc thuận lợi cho lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới

N.H.Khôi