Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công an tỉnh Nam Định thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND; quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng và sinh hoạt Đảng ở cơ sở, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu và tăng cường, phát huy vai trò của đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nam Định gặt lúa giúp người dân xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ qua rèn luyện công tác chiến đấu có bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, tinh thần tiến công tội phạm, rèn luyện kỷ cương, kỷ luật. Việc tập trung, quan tâm chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị và xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong nhiệm kì, hằng năm, Đảng ủy Công an tỉnh Nam Định đã chủ động tham mưu, phục vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ ANTT; tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với tội phạm về trật tự xã hội nhất là giải quyết ổ nhóm côn đồ sử dụng vũ khí gây án, trộm cắp tài sản; coi trọng phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, linh hoạt mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm với quy mô và thời điểm thích hợp, thành lập tổ công tác đặc biệt. Vì vậy, hằng năm, hầu hết các chỉ tiêu phòng ngừa, tấn công tội phạm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

So với đầu nhiệm kỳ, tội phạm ma  túy, hình sự được kiềm chế, nhiều trọng, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự được giải quyết; không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự hằng năm đạt trên 77,8%, cao hơn nhiệm kỳ trước gần 3% (riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 98%).

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận toàn dân phòng chống tội phạm vững chắc. Với phương châm hướng về cơ sở, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt xuyên suốt cả nhiệm kỳ mô hình “Ba giỏi, hai vững mạnh”, “Ba an toàn về ANTT”, phát huy tính tự giác, sáng tạo, huy động sức mạnh toàn dân trong công tác bảo vệ ANTT, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết, bền chặt giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Đồng thời, tham mưu, hướng dẫn và tổ chức xây dựng nhiều mô hình, phong trào phù hợp với đặc điểm, tính chất địa bàn, khu vực, đối tượng. Đặc biệt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng giáo trên địa bàn tỉnh được duy trì, phát triển mạnh mẽ, sáng tạo với nhiều nội dung, hình thức phù hợp với từng tôn giáo, phát huy được hiệu quả thiết thực trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn. Hằng năm, có trên 87% xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt phong trào khá trở lên.

Cùng với nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả như: nâng cao hiệu quả trung tâm “một cửa” tại Công an các huyện, thành phố; đơn giản thủ tục theo quy định và rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nhất là trong cấp chứng minh nhân dân, hộ khẩu, đăng ký khắc dấu, xác nhận an toàn PCCC, hộ chiếu theo hướng công khai, minh bạch các thủ tục, phí và lệ phí; thực hiện phân cấp đăng ký xe và lấy biển số xe ngẫu nhiên; phối hợp trả hộ chiếu, CMND qua bưu điện, làm giảm thời gian đi lại cho nhân dân; nâng cao văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ trong giao tiếp, giải quyết công việc của cá nhân và tổ chức…

Việc thực hiện đổi mới, cải tiến quy trình làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính đã tạo bước “đột phá” và những chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ công tác, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của CBCS các đơn vị Công an tỉnh. Những kết quả toàn diện trên các mặt công tác của các lực lượng Công an tỉnh Nam Định đã góp phần đảm bảo và giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”…

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới (2015 – 2020), Đảng ủy Công an tỉnh Nam Định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác ANTT. Phát huy vai trò nòng cốt, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác Công an, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân để đảm bảo an ninh, trật tự trong mọi tình huống.

Duy Hùng