Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ công an đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2014, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục VIII đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, đảm bảo an ninh, an toàn các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Đã chỉ đạo Công an các địa phương làm tốt công tác quản lý người chấp hành án phạt ngoài hình phạt tù, người được hoãn, tạm đình chỉ, người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương; phối hợp với các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng…

Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu dự Hội nghị.

Chỉ đạo công tác năm 2015, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu, Tổng cục VIII cần  tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu và tích cực triển khai các biện pháp công tác, bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bám sát 3 mục tiêu trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an TW về nhiệm vụ bảo đảm ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và XDLL CAND năm 2015; tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, tính chất, tầm quan trọng của công tác quản lý giam giữ, giáo dục can phạm, phạm nhân; đề cao trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, quy trình công tác.

Thực hiện nghiêm túc chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý giam giữ các loại đối tượng; nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; rà soát, bổ sung, thực tập các phương án phòng, chống đột xuất, bất ngờ; tăng cường quan hệ phối hợp với các lực lượng tại bàn nơi Trại giam đóng quân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn các cơ sở giam giữ;  tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục cải tạo; tăng cường giáo dục cá biệt đối với các đối tượng thường xuyên vi phạm nội quy kỷ luật, cải tạo kém...  giúp phạm nhân nhận rõ tội lỗi, khai báo thành khẩn, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về giam giữ.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao quyết định bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục VIII cho Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng.

Thủ trưởng các trại tạm giam, nhà tạm giữ và Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp phải chủ động nắm tình hình, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kêu oan của can phạm, phạm nhân; tổ chức xác minh hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời, khách quan, thận trọng theo đúng quy định của pháp luật;  

Đối với người có án phạt tù đang ở ngoài xã hội, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Tổng cục VIII cần chỉ đạo Công an các địa phương phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương quản lý chặt chẽ số đối tượng này, có hình thức, biện pháp giáo dục phù hợp để hạn chế tái phạm; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS...

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao quyết định bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục VIII đối với Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, phát biểu chỉ đạo một số vấn đề về công tác cải tạo, giáo dục phạm nhân, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, tài chính phục vụ công tác của Tổng cục VIII.

Phương Thủy