Tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện có 440 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị trong Công an tỉnh và Công an thành phố Thái Nguyên.

Việc hiến máu thể hiện nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, tinh thần tình nguyện, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Nguyên đối với cộng đồng, xã hội, góp phần phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân cũng như cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an.

Tại buổi hiến máu, Trung tâm Huyết học truyền máu, Bệnh viện 198 đã thu được 290 đơn vị máu.

Thanh Hải