Nội dung tập huấn chủ yếu tập trung vào 4 chuyên đề liên quan đến: Âm mưu, thủ đoạn và những tác động của các thế lực thù địch đối với vùng miền núi dân tộc; Vấn đề truyên truyền thành lập “Vương quốc mông”, truyền đạo trái phép, di cư tự do, vấn đề qua lại biên giới trái phép; Các chính sách mới đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Phát huy vai trò của người có uy tín trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo Phòng An ninh xã hội Công an tỉnh trao đổi các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các già làng, trưởng bản.

Đây là những nội dung, chuyên đề sát thực với yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, qua đó giúp cho già làng, trưởng bản và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong giai đoạn hiện nay, từ đó tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch. Tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT.

Đại tá Bùi Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng trong dịp này, các già làng, trưởng bản, người có uy tín tại 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã đến dâng hương tại khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ ở TP Thanh Hóa; thắp hương tại đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm quan một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa và Công ty xi măng Bỉm Sơn.

Đây là những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp cho Các già làng, trưởng bản, người có uy tín được gặp gỡ, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc thực hiện giáo dục pháp luật cho đồng bào ở khu dân cư, góp phần tạo niềm tin và động lực để những người có uy tín phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Mai Hà