Báo cáo với Đoàn kiểm tra về kết quả triển khai và thực hiện Đề án, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết Bộ Công an đã ban hành kế hoạch, các văn bản hướng dẫn thực hiện, trong đó xác định rõ lộ trình, từng nội dung và phân công cho các lực lượng triển khai thực hiện; kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cho  giám định viên; tăng cường cơ sở vật chất, chế độ chính sách cho giám định viên...

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra gợi ý các nội dung trao đổi, thảo luận.

Theo đó, trên tinh thần của Đề án, lãnh đạo Bộ Công an đã tích cực chỉ đạo và có nhiều biện pháp cụ thể để xây dựng lực lượng giám định kỹ thuật hình sự và giám định pháp y CAND phát triển theo yêu cầu của Chính phủ. Hệ thống giám định tư pháp kỹ thuật hình sự và pháp y CAND trong những năm qua đã tiếp tục được củng cố, đầu tư cả về cơ sở vật chất, phương tiện lẫn chuyên môn nghiệp vụ và đã có bước phát triển mới. Năng lực công tác đã được nâng lên một bước, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đấu tranh phòng chống tội nói riêng và yêu cầu cải cách tư pháp nói chung.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát báo cáo kết quả triển khai Đề án.

Tại buổi làm việc, các ý kiến đã nêu ra những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện Đề án; giải trình các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; kiến nghị các giải pháp để việc thực hiện Đề án hiệu quả hơn…

Đồng chí Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị của các đơn chức năng thuộc Bộ Công an cho buổi làm việc; tài liệu, ý kiến đóng góp bám sát yêu cầu của Đoàn kiểm tra; khẳng định Bộ Công an đã triển khai nghiêm túc Đề án, chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực giám định viên, đã tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo chế độ cho các giám định viên, đồng thời có nhiều giải pháp  giải pháp chủ động, sáng tạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc. 

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị, trong thời gian tới, Bộ Công an cần tiếp tục công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật trong công tác giám định tư pháp; cần tổ chức tập huấn chuyên sâu về Đề án và các văn bản pháp luật liên quan cho cơ quan Cơ quan điều tra và các đơn vị chức năng; đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất tốt hơn để đáp ứng yêu cầu điều tra ở địa phương theo từng vùng, miền; tăng cường cơ chế thông tin phối hợp giữa các lực lượng chức năng giữa Bộ Công an và các Bộ, ngành quản lí giám định để kịp thời đề xuất giải quyết vướng mắc…

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ nghiêm túc tiếp thu ý kiến, bổ sung thêm một số nội dung theo gợi ý, đề xuất của Đoàn kiểm tra; tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong việc triển khai thực hiện Đề án; cần sớm có bước đột phá mới, hiệu quả hơn trong công tác giám định tư pháp, nhất là trong giám định kỹ thuật số và chứng cứ điện tử, giám định hàm lượng ma túy… 

Thứ trưởng Lê Quý Vương giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị chức năng, yêu cầu bám sát nội dung của Đề án và Luật Giám định tư pháp để thực hiện có hiệu quả công tác này; chú trọng xây dựng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho  lực lượng Kỹ thuật hình sự của Công an cấp huyện…

Phương Thủy