Thực hiện kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 của Học viện Cảnh sát nhân dân, Hội đồng tuyển sinh sẽ thông báo điểm thi theo đúng quy định và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.

Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo để thí sinh và gia đình được biết và yên tâm. Các trường hợp giả mạo đề nghị cung cấp thông tin cho Hội đồng tuyển sinh theo đường dây nóng: ĐT: 0982.526.386 hoặc thư điện tử: Phongqldt@hvcsnd.edu.vn hoặc báo cơ quan Công an nơi gần nhất.

Hội đồng tuyển sinh Học viện CSND đề nghị Công an các đơn vị, địa phương biết để phối hợp, phát hiện kịp thời các trường hợp giả mạo để xử lý theo quy định của pháp luật