Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ hội trường Bộ Công an đến điểm cầu phòng họp trực tuyến của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, học viện, trường CAND. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bình Ban báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an đã trực tiếp báo cáo chuyên đề về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp của đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lực lượng CAND. 

Đồng chí Trần Quốc Hoàn, tên thật là Nguyễn Trọng Cảnh, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xóm Đình, làng Dương Liễu, tổng Nam Kim (nay là xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), vùng đất giàu truyền thống văn hiến và cách mạng. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước còn nô lệ, chứng kiến cuộc sống lầm than khổ cực của nhân dân dưới ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã nuôi dưỡng tư tưởng yêu nước và tinh thần làm cách mạng từ rất sớm.

Với 70 năm tuổi đời, hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Trong những năm hoạt động bí mật cũng như lúc bị địch bắt, tra tấn, tù đày, đồng chí đã luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, nêu cao chí khí của người chiến sỹ cộng sản, vượt qua mọi gian nguy, thử thách.

Toàn cảnh hội nghị.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bình Ban đã phân tích, làm rõ và khẳng định, đồng chí Trần Quốc Hoàn là người Bộ trưởng có tầm nhìn chiến lược sâu sắc, đã cùng Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Công an thời kỳ đó tham mưu đề xuất rất nhiều vấn đề về đường lối, phương châm, nguyên tắc, chủ trương, biện pháp nhằm đảm bảo thắng lợi sự nghiệp cách mạng. Đồng chí đã chăm lo xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh, đặc biệt là công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức bộ máy, giáo dục bồi dưỡng cán bộ, xây dựng chỉnh đốn Đảng trong CAND. Và là người đặt nền tảng xây dựng phát triển công tác kỹ thuật nghiệp vụ Công an cũng như nền móng đối ngoại và hợp tác quốc tế trong CAND.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị lý luận, thực tiễn được hoàn thành và xuất bản. Những thành quả nghiên cứu, xây dựng lý luận CAND trong thời gian đồng chí Trần Quốc Hoàn làm Bộ trưởng đã để lại cho ngành Công an một hệ thống lý luận khoa học Công an vô cùng quý giá, có tính thực tiễn rất cao, góp phần định hướng, chỉ đạo các hoạt động thực tiễn công cuộc đấu tranh bảo vệ ANTT trong các thời kỳ lịch sử một cách có hiệu quả. 

Hệ thống lý luận đó đã, đang và mãi là tài sản quý giá để các thế hệ CBCS Công an nghiên cứu, học tập, kế thừa, tiếp tục bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đấu tranh giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

PGS, TS Nguyễn Viết Thông báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung chuyên đề về kết quả tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII…


Vũ Linh